Calendar/Brackets

Jan
19
Fri
F/S vs Orange
Jan 19 @ 3:30 pm – 4:30 pm
JV vs Orange
Jan 19 @ 5:00 pm – 6:00 pm
Lady Lions vs Orange
Jan 19 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Jan
20
Sat
F/S vs. El Rancho
Jan 20 @ 3:00 pm – 4:00 pm
JV vs. El Rancho
Jan 20 @ 4:30 pm – 5:30 pm
Lady Lions vs. El Rancho
Jan 20 @ 6:00 pm – 7:00 pm
Jan
23
Tue
F/S vs Loara
Jan 23 @ 3:30 pm – 4:30 pm
JV vs Loara
Jan 23 @ 5:00 pm – 6:00 pm
Lady Lions vs Loara
Jan 23 @ 6:30 pm – 7:30 pm
Jan
26
Fri
F/S @ Santa Ana
Jan 26 @ 3:30 pm – 4:30 pm