714•893•1381          Contact Us          Bell Schedule          Portal Login         

Một nhắn tin từ Hiệu trưởng Sabol bằng tiếng Việt

gày 13 tháng 3 năm 2020

Gia đình sư tử,

Đến bây giờ qúy vị đã nhận được thông tin từ Tiến sĩ Harwick, tổng giám đốc của học khu chúng tôi, liên quan đến việc đóng cửa trường học trong hai tuần tới. Vài ngày đầu tuần tới, các quản trị từ trung học và học khu sẽ họp để thảo luận về kế hoạch học tập cho học sinh. Chúng tôi biết rằng đây là một thời gian rất căng thẳng và chúng tôi cảm thấy cần phải tạm dừng một vài ngày để chúng tôi có thể thu thập thông tin và xác định các bước tiếp theo của chúng tôi. Đối với những những học sinh trong chương trình bữa ăn của chúng tôi, chúng tôi đang tìm cách để tiếp tục phục vụ học sinh và sẽ thông báo chi tiết vào đầu tuần tới. Xin dành thời gian này để thư giãn và nghỉ ngơi.

Chúng tôi lúc nào cũng làm việc với qúy vị và gửi thông tin cập nhật thường xuyên.

Cô Sabol
Hiệu trưởng